جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

خانه / ژاپن

ژاپن

جالبز/ در میان کشتی گیران سومو در ژاپن پسری ۱۰ ساله و سنگین وزن بسیار برجسته و معروف شده است. کیوتا...