گروه ۶۰ثانیه، نخستین اجرای قسمت دوم از مرحله نیمه‌نهایی فصل سوم عصرجدید