«چرا چرا» قطعه مشترکی است که علیرضا قربانی و عالیم قاسم اف با تکیه بر غزلی از دیوان شمس مولانا به صورت مشترک به صورت زنده در قونیه ترکیه اجرا کرده‌اند. اجرای این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.