جالبز/ بازخوانی آهنگ دنگ و فنگ، آهنگی بختیاری توسط عرفان طهماسبی؛ خواننده عصر جدید.

این آهنگ اثری از زنده یاد مسعود بختیاری است.