نماهنگ “سلام عزیزم” با صدای آرش و مسیح را می بینید.