نماهنگ ترانه «ضیافت» با صدای زنده یاد ناصر عبداللهی