نماهنگ “اگه بیام تو نباشی” با صدای عرفان طهماسبی و بازی هدیه تهرانی را تماشا می کنید.