نماهنگ تماشایی “مسافر رضا (ع)” با صدای غلامرضا صنعتگر را تماشا کنید.