آخرین نیوز/ آهنگ شونشینی

خواننده: حسام هاشمی
تنظیم: فرزاد متولی
ترانه سرا: محسن نصری