دیوانه قطعه‌ای از گروه داماهی است. اجرای زنده این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.