موسیقی ما/ شما را افسانه‌ موسیقی شرق می‌خوانند. خسروی آواز ایران. می‌گویند دماوندِ آوازید و پرشکوه چون تخت جمشید و هزاران تمجید دیگر که گوش‌تان لابد پُر است از آن‌‌ها در این ۸۰ سال زندگی؛ اما بگذارید ما، همان آقای «شجریان» صدایتان کنیم که خودش حالا امضایی است فراتر از هر عنوان و لقبی که می‌توان به کسی داد.

این روزها حال دنیا چندان خوب نیست؛ اما آقای شجریان! آدمی‌زاد به امید زنده است و ما به امید آنکه بار دیگر روی صحنه ببینیم‌تان و دوباره در جمعی حاضر شوید که نور دوربین‌ها، چشمان‌تان را بیازارد و شما اما با همان لبخند همیشگی روی صورت‌تان، برایمان حرف بزنید. ما دل‌مان تنگ‌تان است؛ اگرچه «کی رفته‌ای ز دل، که تمنا کنم تو را؟» باقی بقایتان!