«کور اوغلو» قهرمان حماسه‌ای مشترک میان مردمان آذربایجان و ترکمن است؛ قصه‌‌ای از ظلم و زورگویی خانان محلی و قیامِ مردم به رهبری شخصی به نام کوراوغلو (به‌معنای کورزاد) که با قصه‌های افسانه‌ای ترکیب می‌شود و در نهایت به پیروزی در مقابل ظلم می‌رسد. این حماسه، حماسه‌ای آشنا برای مردمان آن منطقه است و عاشیق‌ها این قصه را با ساز و آواز خودشان روایت می‌کنند. 

امروز بخشی از حماسه‌ی کور اوغلو را به روایت عاشیق حسن اسکندری بشنوید. عاشیق حسن یکی از کسانی است که موسیقی عاشیقی را به بسیاری از شنوندگان معرفی کرد و اجراهایی متمایز و دلنشین دارد. برای عاشیق حسنِ‌ خوش‌اخلاق و دوست‌داشتنی آرزوی سلامتی می‌کنیم و دعوت‌تان می‌کنیم به تماشای بخشی از اجرای او