قطعه《محرم راز》

خواننده: علیرضا افتخاری

تنظیم: فریدون شهبازیان

منبع: موسیقی سنتی