کوچه لره سو سپمیشم یکی از معروف ترین قطعات موسیقی آذربایجانی که بسیار برای غیر آذریها آشناست. 
شعر بسیار عاشقانه ای از زبان یک عاشق که منتظر معشوق خود است، دارد. رشید بهبوداف یکی از معروف ترین اجراها را روی این ترانه انجام داد. اجرای سینا ذکایی با نوازندگی فلوت را در ویدئوی فوق می بینید.