متن آهنگ جدید علی عبدالمالکی بنام غصه نخور :

اگه نون شب نداری غصه نخور 

شبا گشنه سرتو زمین میذاری غصه نخور

اگه میگن تو گدایی غصه نخور داداشی

اون بالا هستش خدایی غصه نخور

غصه نخور ،غصه نخور

خدا کس بی کسونه خدا خیلی مهربونه

خدا روزی رسونه غصه نخور

خدا کس بی کسونه خدا خیلی مهربونه

خدا روزی رسونه غصه نخور

اگه نون شب نداری غصه نخور

شبا گشنه سرتو زمین میذاری غصه نخور

اگه میگن تو گدایی غصه نخور داداشی

اون بالا هستش خدایی غصه نخور

غصه نخور،غصه نخور

خدا کس بی کسونه خدا خیلی مهربونه

خدا روزی رسونه غصه نخور

خدا کس بی کسونه خدا خیلی مهربونه

خدا روزی رسونه غصه نخور

 اگه نون شب نداری غصه نخور 

شبا گشنه سرتو زمین میذاری غصه نخور

اگه میگن تو گدایی غصه نخور داداشی

اون بالا هستش خدایی غصه نخور

غصه نخور ،غصه نخور