ماساتو تانی استادیار دانشگاه کوبه ژاپن و هنرمند سنتورنواز است که می‌گوید: «موسیقی ایرانی بخشی از وجود و جزء زندگی من شده است که نمی‌توان وصف بی‌نظیر آن را توضیح داد.»
وی در ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی با موسیقی ایرانی آشنا و آنقدر شیفته موسیقی اصیل ایرانی شد که در سال ۱۳۷۵ از ژاپن به ایران آمد تا از محضر اساتیدی همچون سعید ثابت، حسین دهلوی و فرامرز پایور بهره‌مند شود. او اولین بار با شنیدن قطعه «پژواک» پایور به موسیقی ایرانی دلبسته شده بود.
این موسیقیدان و نوزانده که در حال حاضر در دانشگاه کوبه در رشته علوم انسانی، شاخه ارتباطات موسیقی تدریس می‌کند، می‌گوید که انگیزه‌اش از چاپ کتاب «موسیقی ایرانی»، آشنا کردن مردم ژاپن با موسیقی ناشناخته ایرانی است، چراکه هنگام آشنایی خودش با موسیقی اصیل ایرانی، کتاب و جزوه‌ای به زبان ژاپنی در این زمینه در دسترس نبوده است.