یکی از برجسته ترین نوازندگان خراسان جنوبی غلامحسین_سمندری بود که مخاطبان عام او را به واسطه آلبوم«خون پاش»و «نغمه ریز» و صدای ملکوتی محمد ابراهیم شریف زاده میشناسند،عنوان این آلبوم از شعری به همین نام از مهدی اخوان ثالث گرفت شده است.
یهودی منوهین، ویولونیست مشهور بین‌المللی دربارهٔ او گفته بود: «حاضرم تمام افتخاراتم را بدهم، اما در عوض بتوانم پنجه‌های این مرد روستایی را داشته باشم»
استادسمندری دراسفند ۱۳۹۰ دچار سکته ی مغزی شد و روز سوم فروردین ۱۳۹۱ در سن ۷۹سالگی درگذشت