جالبز/ صفحه رسمی پازل بند با انتشار این ویدئو نوشت:

آخرین کنسرت تهرانمون که واقعا کنار شما خیلی به ما خوش گذشت❣️
کیا دلشون برای کنسرت تنگ شده؟