محمد اصفهانی خواننده مشهور کشورمان به مناسبت ۵۶سالگی در خودروی شخصی خود یک قطعه از آثار خود را خواند.