تیزر آهنگ جدید «چقدر جالبه» با صدای زانکو را می بینید.