تصنیف شنیدنی و ماندگار «کاروان» با صدای استاد غلامحسین بنان