جالبز/ «بگذر ز جفا» با صدای پوریا اخواص

آهنگساز : پرویز یاحقی
شاعر : نظام فاطمی
به‌یاد داریوش رفیعی

بگذر ز جفا مبر از نظرم
تا در ره تو ز جهان گذرم
تا بی خبری تو ز آتش دل
آتش به جهان فکند شررم
در پرده ی پندار من تو عیانی و بس، تو عیانی و بس
بگذشتم از زیبارخان که به منزل دل تو بمانی و بس
از جهان در رهت من گسسته ام وز جفای تو هم دل شکسته ام
داد از تو ای رشک پری
آتش قلب سوزان من تویی مایه ی شادی جان من تویی
از ما چرا بی خبری