ترانه : با دگران
خواننده : حسین علیشاپور
آهنگ : نوید توسلی
شعر : شهریار