جالبز/ شنونده آهنگ خواننده محبوب کشورمان زنده یاد ایرج بسطامی بنام گل پونه ها باشید

متن آهنگ گل پونه ها

گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد 
خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها
حبیبم سیل غمها
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها
حبیبم سیل غمها
گل پونه ها نا مهربانی
آتشم زد آتشم زد

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد
گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد
می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم
افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد
خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها
حبیبم سیل غمها
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها
حبیبم سیل غمها