متن کامل شعر این ترانه:

جلو همه بگو به من عاشقتم تو حرف دلمو بزن دلتو بسپر به من

چه حالیم توی دنیای خیالیم میزنه پر پر تو سینه قلبم

سیر نمیشم ازت میزنه قلبم واست یجوری دوست دارم نگم از عشقم واست

حتی اگه سد بشه روی گونم تر بشه من دیوونتم باید دنیا باخبر بشه

سیر نمیشم ازت میزنه قلبم واست یجوری دوست دارم نگم از عشقم واست

حتی اگه سخت بشه روی گونم تر بشه من دیوونتم باید دنیا باخبر بشه

رو در و دیوار شهر عکس تو رو میکشم همه جا روبرم باشی که یه لحظه دور نشی

تو جات تو گوشه دلمه اینو همه میدونن عشقت تو قلبمه

سیر نمیشم ازت میزنه قلبم واست یجوری دوست دارم نگم از عشقم واست

حتی اگه سخت بشه روی گونم تر بشه من دیوونتم باید دنیا باخبر بشه