«باورم کن» آهنگ شنیدنی از حامد همایون تقدیم به طرفدارانش.