کوروش یغمایی، خواننده پیشکسوت که به او لقب پدر راک ایران را داده‌اند با انتشار یادداشتی به وضعیت موسیقی در ایران و حمایت برخی رسانه‌های از موسیقی‌های بی کیفیت اعتراض کرد. 

یغمایی در متنی که در صفحه رسمی خود منتشر کرده نوشته است: «در پاسخ به رسانه های درون و برون کشور که میدان را خالی پنداشته‌اند و بدون آگاهی از معنی و مفهوم و تعریف هنر و هنرمند هر شخص را بدون داشتن هرگونه شایستگی لازم و کافی از مجری برنامه گرفته تا خواننده و نوازنده و بازیگر و … را با ترفند و شگردهای تبلیغاتی خود در جایگاه شریف هنرمند جا می زنند ، لازم می دانم بگوییم که اگر این ادعاهای شما شوخی بود ما هم به شوخی می‌گرفتیم اما اکنون که آنها را جدی گرفته اید ؛ ما باز آنها را به شوخی می گیریم!»

خواننده قطعه «گل یخ» ادامه می‌دهد: «کج روی در موزیک ما از هنگامی آغاز شد که رسانه‌هایی که خود برآمده از عوام بودند الگوهایی را گزینش و تبلیغ کردند که از نظر موزیک و منش و اخلاق هنری تربیت نشده بودند.»

یغمایی که خود چند سال است آثارش مجوز نمی‌گیرند، در ادامه خاطرنشان می‌شود: «اگر در جزیره آدمخواران هم خواننده ای برآمده از خودشان در مراسم و جشن های جاری معمول ، خارج از نت (فالش) بخواند ، بی تردید مخاطبانش برای اعتراض به توهین به خود و آزار حس شنوایی شان آن خواننده را به زیر می کشند و او را خواهند خورد . اما در درون و برون ایران برای این توهین آشکار پول هم می‌دهند و هلهله هم سر می دهند.»

او می‌نویسد: «من هیچگاه از مردم بدلیل ناآشنایی با موزیک استاندارد و ارزشمند گله و شکایتی ندارم ، چون نه تنها درخور سرزنش نیستند بلکه خود از ستمدیدگان جامعه می‌باشند چون هر فرد از صفر سالگی خود را با ناهنجاری ها و بدآموزی ها و تضادهای فرهنگی همان جامعه هماهنگ می‌سازد.»