جالبز/ آهنگ شنیدنی «نرو بمان» از گروه پالت تقدیم به شما.