اجرای قطعه بی کلام و ویولن نوازی “التیام” توسط هرمند چیره دست ارمنی “سمول یروینیان”