اجرای سالار عقیلی بمناسبت روز بزرگداشت فردوسی
آرامگاه فردوسی – شهرتوس