تصنیف مرغ سحر از ساخته‌های مرتضی نی‌داوود در دستگاه ماهور و بر اساس شعری از ملک‌الشعرای بهار است. نخستین بار این تصنیف را ملوک ضرابی و بعد قمرالملوک وزیری اجرا کرد. اغلب خوانندگان بند اول این تصنیف را خوانده‌اند. اجرای زنده استاد محمدرضا شجریان یکی از بهترین اجراهای این تصنیف است. اجرای زنده این قطعه موسیقی را توسط همایون شجریان می‌بینید و می‌شنوید.