اجرای زنده و زیبای حامی از ترانه «دلم گرفت» 

کنسرت تیرماه ۱۴۰۱