اجرای زنده قطعه «زیر بارونا گمم» با صدای «هوروش بند» در کنسرت اصفهان.