اجراى زنده دست هاى آلوده 

خواننده: نیما مسیحا 
ترانه سرا : پیام پارسا  
تنظیم کننده : بابک بیات