ترانه محلی بختیاری «مهر و وفا»

نوازنده:  مهدی‌ پور حیدری, احمدرضا جعفرپور

شاعر:  شاهرضا بابایی

خواننده:  دیدار محمودی