متن شعر:

یه روز نو یه سال نو رسیده ♬♫♪
عکس بهار تو خونه قد کشیده …
ابر کبود با سکهدهای بارون ♬♫♪
داره به دست کوچه عیدی میده …

بهار خانوم خشته ی راه نباشی ♬♫♪
خانومی کردی اومدی دوباره …
چتر درختو واکن و ببارون ♬♫♪
بگو تا آخر شب بباره …
بهار خانوم یک ساله چشم به راهتم ♬♫♪
که رنگ شادی همه جا بپاشی …
زمستون آی زمستون غریبه ♬♫♪
بری که صد سال دیگه نباشی …
بهار خانوم یک ساله چشم به راهتم ♬♫♪
که رنگ شادی همه جا بپاشی …
زمستون آی زمستون غریبه ♬♫♪
بری که صد سال دیگه نباشی …
عزیزتر از لحظه ی تحویل سال ♬♫♪
وقتیه که تو دستامو بگیری …
قشنگ و پر جاذبه و کوتاه و خوش ♬♫♪
مثل یه خوابی که میای و میری …
چشام به سالی که میاد روشنه ♬♫♪
پا قدمش خیلی برام عزیزه …
الهی امسال توی هشچ خونه ای ♬♫♪
خواب عروسکا بهم نریزه …
بهار خانوم یک ساله چشم به راهتم ♬♫♪
که رنگ شادی همه جا بپاشی …
زمستون آی زمستون غریبه ♬♫♪
بری که صد سال دیگه نباشی …
بهار خانوم یک ساله چشم به راهتم ♬♫♪