متن آهنگ:

دوباره شهر یه نم بارون دوباره من یه دل داغون پیچیده رو تن شهر بوی خاطرمون ♬♫
بیا که حال این دیوونه خرابه خنده های رو لبم نقابه بگو نبودنت یه سرابه بیا ♬♫
تا روزی که نفس توی سینمه یاد توام توی پس کوچه ها زیر بارون یاد توام  ♬♫
تا ابد توی قلبمی با اینکه دوری ازم همیشه همه جا به یاد توام ♬♫

 
تنهایی یعنی درد تصویر یه مرد که قدم میزنه تو شب سرد ♬♫
بیا که حال این دیوونه خرابه خنده های رو لبم نقابه بگو نبودنت یه سرابه بیا ♬♫
تا روزی که نفس توی سینمه یاد توام توی پس کوچه ها زیر بارون یاد توام ♬♫
تا ابد توی قلبمی با اینکه دوری ازم همیشه همه جا به یاد توام ♬♫