جالبز/ آهنگ جدید «پرسه» معین زد شنیدنی شد. طرفداران این خواننده کشورمان این قطعه جدید