آهنگ تاجیکی و زیبای “جفا کردی” با صدای شهریور دلواتوف تقدیم به شما.