جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

نکات ورزشی

برای حرکت فلای سینه بایستی روی نیمکت صاف دراز کشیده، با استفاده از دمبل دست‌ها را با آرنج خم و...