جالبز

مجله اینترنتی و سبک زندگی

جک و لطیفه

-چیزی که تو فروشگاه ها رو وسایل نوشته:لطفا دست نزنیدچیزی که من می خونم:وقتی کسی حواسش نیست دست بزنید- دیشب...