رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگه ۱۳ میلیون مجرد در کشور داریم که از این تعداد حدود پنج میلیون نفرشون بانوان هستند. 
🔸۵۵ درصد از بانوان مطلقه ازدواج نمی‌کنند، یک سوم بانوان ایرانی یا ازدواج نکرده یا بدون فرزند و یا صاحب تنها یک فرزند هستند.
🔸 ۲/۴ تا ۲/۵ سال سن ازدواج افزایش پیدا کرده و متوسط فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول حدود پنج ساله.