بنا بر اعلام خبرنگار مستقر جالبز در محل حادثه ساختمان متروپل با توجه به احتمال ریزش بخش باقی مانده ساختمان، نیروهای امنیتی و امدادی محوطه اطراف را خلوت کردند.

دوربین های لیزری که در اطراف ساختمان مستقر هستند نشان می دهند که ساختمان در بخش هایی دچار لرزش و جابجایی شده و به همین دلیل عملیات آواربرداری کاملا متوقف شده است. در حال حاضر تمام محوطه تخلیه و تنها صدای آژیر شنیده می شود.

ستون های ساختمان تحت فشار و در حال کج شدن قرار گرفتند.