ویدیویی از گرانترین برگر جهان با روکش طلایی ۵ هزار یورو قیمت دارد را مشاهده کنید.