جالبز/ رضا عطاران با انتشار این ویدئو نوشت: ….. آدم کم میاره … شرم کنید ، به داد مردم برسید …..
(على سلیمانى عزیز ، روحت شاد )

و در استوری خود این عکس را منتشر کرد