۱۴ ژوئن سالروز تولد چه گوارا، چریک و انقلابی بین المللی بود که در پیروزی انقلاب کوبا نقش مهمی داشت و در آمریکای جنوبی و آفریقا به مبارزه جنبش های استقلال طلبانه علیه استعمار یاری رساند. در گزارش «المیادین» که توسط جالبز ترجمه شده با این شخصیت بیشتر آشنا شوید.