چطوری برم خواستگاری و چه چیزهای رو رعایت کنم؟ این‌ سوال و خیلی از سوالات دیگه که دغدغه خیلی از دم‌بختی‌هاست..
توی این ویدیو یک سری اصول_و_قواعد در مورد خواستگاری رو براتون گفتیم..