احتمالا به زودی مرزهای ناتو با روسیه دو برابر اکنون خواهد شد. فنلاند کشوری که دهه ها بی طرفی در روابط بین الملل پیشه کرده بود و پس از جنگ جهانی دوم روابط نسبتا خوبی با روسیه داشت حالا و پس از حمله روس ها به اوکراین در پی پیوستن به ناتو است. گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.