گلایه تاج نسبت به انتقادات واعظ‌آشتیانی و اسدی: تهیه کننده برنامه گفته بود فقط درمورد فرآیند انتخابات صحبت می‌کنیم، نه اینکه به من حمله کنند!