زلزله ای به قدرت ۴.۷ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین پارسیان در استان هرمزگان را لرزاند.